SeniorSkydd

SeniorSkydd – För en ansvarsfull direktförsäljning och kundservice

SeniorSkydd är ett certifikat för Finlands första ansvarsfulla direktförsäljning, som har utvecklats genom feedback från konsument- och intressegrupper.

Vår mission är att erbjuda klara regler och schyst basis för direktförsäljningen riktade
speciellt till seniorer.

SeniorSuoja-logot

SeniorSkydd – För en ansvarsfull direktförsäljning och kundservice

Vision:

SeniorSkyddets vision är att erbjuda alla bättre kundmöten. SeniorSkyddets värden erbjuder trygga, pålitliga och trevliga kundmöte åt speciellt  personer i senioråldern men även åt övriga konsumenter.

Strategi:

Kundbaserade lösningar och service

Kunderna väljer till sin samarbetspartner den som bäst förstår deras behov och hjälper dem att hitta den för dem bästa lösningen utan en tryckande stämning. Företagen måste förstå sina kunders behov och lyssna på önskemål varigenom alla får en möjlighet att erbjuda de flexibla lösningar och service som kunderna verkligen behöver.

Äkta serviceattityd

Kunder uppskattar sådana företag vilkas syften är att förstå dem och vilkas handlingar överskrider kundernas förväntningar. SeniorSkydd erbjuder en möjlighet att urskilja sig från andra genom att betjäna företagets kunder på ett mer mänskligt sett än vanligt. Företagen  bär ansvar för att leverera kunderna det som specifikt är viktigt och nödvändigt.

Mission:

Att rena direktförsäljningens smutskastade  rykte och på så sätt återföra respekten för försäljnings- och servicearbete till dess behöriga plats.

SeniorSkyddets bakgrunder

Jag har fungerat inom direktförsäljningens serviceuppgifter redan under tre årtionden. Det bästa och mest givande inom arbetet har varit de tiotusentals kundkontakterna och stunderna hos kunderna.  Jag har haft nöje att betjäna tusentals nöjda kunder med olika service och artiklar överallt i Finland från Hangö till Enontekiö. Jag har inte åkt från ett enda kundbesök med ett dåligt samvete eller en tanke på att kunden inte hade förstått sitt eget eller sin familjs behov. Bakgrunden till nöjda kunder har varit sättet att agera under  kundmöten, en hög moral och tillvägagångssättet, som kan summeras i några ord: ”Se alltid och under varje kundbesök till att din kund är på ett bättre humor efter ditt kundbesök än vad hen varit före det”.

Försäljningsarbetet och speciellt hemförsäljning har undergått en förändring under de senaste fem till tio åren. I dagsläget känner nästa alla till åldringar inom sin egen bekantskapskrets vilka blivit utsatta för tryckande och pinnande långa försäljningssituationer i sitt eget hem. Liksom av oss människor finns det även inom försäljningsbranschen en vid skala av  försäljare och företag och tyvärr förstår inte alla ordet moral på samma sätt. Mediet har länge skrivit om företag agerande på fela grunder och t.o.m konsumentombudsmän har varit tvungna att ingripa i dylika företags verksamhet. Trots detta fortsätter tyvärr en del av företagen sin försäljning enligt gamla traditioner.

Trots det är det viktigt att komma ihåg att inte alla inom försäljningsbranschen är ryggradslösa lurare av äldre människor, utan ett det också finns en massa på riktigt professionella och rakryggiga men och kvinnor. De som försöker livnära sig själv och sin familj genom hederligt arbete och försäljning. De flesta är helt vanliga människor, våra vänner och grannar, gemål och släktingar. De är människor åt vilka det oftast är lätt att öppna sig och vilka orkar lyssna på kundernas glädje och sorg – och det helt gratis. Försäljningsarbetet är fysiskt tungt och krävande och  passar ytterst få. Som bäst ar arbetet verkligt givande och med det menar jag inte räknat i euron utan alla de tusentals stunderna hos kunderna bestående av tunga livsöden, känsliga stunder och tårar…men med mycket mera skratt och så fina stunder vilka man upplever inom få arbeten.

Den finska kunden är i bästa fall öppen, diskuterande, har humor, rolig…som en vän med vilken tiden bara flyger iväg och långt ifrån den bild som de flesta har av oss som folk. Jag tackar Er alla för mitt eget orkande. Ni gör varje dag olika , utmanande, belönande och intressant. Tack vare Er har detta arbete blivit mig ett beroende och livslångt kärleksförhållande.

Kunnioittavasti SeniorSuojan kehittäjä
Jori Vettenranta
yrittäjä, myyntikouluttaja, kolmen lapsen isä

Ta kontakt

Jag är intresserad av att få mera information om SeniorSkydd

Kontaktuppgifter

Konsultointi Vettenranta Oy

Kärnäntie 16, 90830 Haukipudas
Tel. 050 9113650
info@seniorsuoja.fi

FO-nummer 2555627-5

SeniorSuoja-logot