Käyttöehdot

SeniorSuojan käyttö

SeniorSuoja-merkkiä/logoja saavat käyttää ainoastaan SeniorSuoja-sopimuksen solmineet yritykset. Logon voi lisätä kaikkiin yrityksen mainosmateriaaleihin ja ladata kotisivuille. SeniorSuoja-logo antaa yrityksen toiminnasta luotettavan ja rehellisen kuvan. SeniorSuoja-logojen käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan alla mainittuja ehtoja sekä kirjallisessa sopimuksessa mainittuja SeniorSuoja-arvoja sekä -sopimusehtoja.

SeniorSuoja-käyttöehdot

 • SeniorSuoja-merkin/logon omistaa ja käyttöä valvoo Konsultointi Vettenranta Oy/SeniorSuoja
 • Käyttö edellyttää SeniorSuoja-valtakirjasopimuksen allekirjoittamista ja liittymis-/vuosimaksun suorittamista
 • SeniorSuoja-merkkiä/logoa voi käyttää vapaasti yrityksen omassa markkinoinnissa ja viestinnässä
 • SeniorSuoja-merkin/logon käyttö vaatetuksissa on kielletty ilman erillistä lupaa
 • SeniorSuoja-merkin/logon tulee näkyä aina kokonaisena
 • SeniorSuoja-merkin/logon muokkaaminen on kielletty
 • SeniorSuoja-merkkiä/logoa tulee käyttää aina alkuperäisväreissä
 • Liitettäessä merkki/logo kotisivuille tulee aina toimia annettujen ohjeiden mukaan
 • Konsultointi Vettenranta Oy:llä on oikeus muuttaa merkin/logon käyttöehtoja

SeniorSuoja-merkin/logon väärinkäytös

Konsultointi Vettenranta Oy omaa oikeuden seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Väärinkäytöstä ilmoittaminen ja korjaavien toimenpiteiden vaatiminen
 • Sopimuksen purkaminen
 • Väärinkäytön julkistaminen www.seniorsuoja.fi sivustolla
 • Oikeustoimet, mikäli korjaavia toiminpiteitä ei toteuteta

SeniorSuoja-merkin/logon käyttö ilman kirjallista sopimusta

Mikäli yritys, yhdistys tai jokin muu taho käyttää SeniorSuoja-merkkiä/logoa ilman Konsultointi Vettenranta Oy:n kirjallista sopimusta, sitoutuu merkkiä/logoa käyttänyt  maksamaan vahingonkorvausta minimissään 1000,00 € (tuhat euroa) alv 0 %. Mikäli kyseinen väärinkäyttö on tapahtunut yrityksen taholta, vahingonkorvaus on lisäksi yrityksen liikevaihtoon sidottu SeniorSuojan-lisenssimaksu, joka määräytyy kulloisenkin vuosihinnaston mukaisesti.

Yrityksen on lopetettava SeniorSuoja-merkin sekä logon käyttö välittömästi, jos Konsultointi Vettenranta Oy tulkitsee merkin/logon käyttäneen yrityksen rikkoneen sopimus- ja/tai käyttöehtoja.